minerální

  • Na nové i ošetřené staré povrchy

  • Na egalizaci pevných podkladů o silné nebo nerovnoměrné nasákavosti. Vhodný speciálně na pórobetonové plochy.

  • Prostředek na egalizaci pevných porézních podkladů o silné a nestejnoměrné nasákavosti.

  • Speciální penetrační prostředek do vnitřních i vnějších prostorů na egalizaci rozdílně nebo silně nasákavých ploch

  • Pigmentovaný disperzní základní nátěr pro minerální omítky na dizperzní materiál a naopak.

  • vysoká prodyšnost pro vodní páry

  • Kvalitní nátěry stěn a stropů ve veškerých obytných prostorech, ve školách, školkách, veřejných budovách i jako nátěry v oblasti památkové péče.